Disclaimer

Disclaimer

Belasting-aangifte.nl

Informatie

Belasting-aangifte.nl spant zich in voor een zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens op de site. De weergegeven informatie op de site, is met zorg samengesteld, maar voor de volledigheid en/of juistheid kan belasting-aangifte.nl niet instaan. Daarnaast streeft belasting-aangifte.nl naar een goede toegankelijkheid van de site en de online aangeboden diensten.

Wijzigingen

Belasting-aangifte.nl behoudt zich het recht voor, om de de inhoud van deze website, zonder voorafgaande aankondiging, te allen tijde weg te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen en/of de informatie niet actueel zijn, dan aanvaardt belasting-aangifte.nl geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor de eventuele consequenties hiervan.

Elektronische berichten

Belasting-aangifte.nl kan ook geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid aanvaarden met betrekking tot fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. Belasting-aangifte.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde informatie, in de vorm van e-mails en/of andere berichten verstuurt op elektronische wijze, tijd wordt ontvangen, noch wordt verwerkt en/of behandeld. Belasting-aangifte.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het niet en/of te laat ontvangen berichten, noch het verwerken en/of behandelen daarvan.

Andere partijen

Tenslotte wordt regelmatig verwezen naar andere webpagina's en/of partijen. Belasting-aangifte.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere en/of gehele webpagina's, waarnaar wordt verwezen via hyperlinks noch via andere mogelijkheden.