Privacy

Privacy statement

Belasting-aangifte.nl

Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Op de website belasting-aangifte.nl staan op meerdere pagina’s contactformulieren. Indien u gebruik maakt van de ter beschikking gestelde contactmogelijkheden, kunt u er zeker van zijn dat belasting-aangifte.nl zich zal conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Het verstrekken van uw gegevens aan belasting-aangifte.nl, wordt door belasting-aangifte.nl uitsluitend gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. U kunt er vanuit gaan dat belasting-aangifte.nl vertrouwelijk en respectvol omgaat met uw persoonlijke gegevens en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u aan derden zal vetrekken, mits dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Op verzoek van u, zal belasting-aangifte.nl u voorzien van inzage in de bij belasting-aangifte.nl geregistreerde gegevens van u. De gegevens kunnen op verzoek van u te allen tijde aangepast worden . Ook wanneer u afziet van de diensten en/of andere mogelijke contactmomenten van belasting-aangifte.nl, zullen uw gegevens gewijzigd en/of verwijderd worden.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite, komen uitsluitend toe aan belasting-aangifte.nl of haar toeleveranciers.

Behoudens de in de Auteurswet 1912 genoemde uitzonderingen, mag niets van deze website/internetsite/webpagina worden gebruikt, gewijzigd, gekopieerd, overgenomen, gepubliceerd en/of worden opgeslagen in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van belasting-aangifte.nl.

De op deze website beschikbare informatie en documenten mag uitsluitend gebruikt worden voor informatie, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. De informatie mag echter niet gekopieerd, gepost of in enige ander vorm worden verzonden met andere media. De informatie en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen, mogen op geen enkele wijze worden bewerkt.

Voor vragen en/of het aanvragen van toestemming kunt het contactformulier invullen. Wij zullen uw verzoek/vraagstuk in behandeling nemen en ons best doen u zo snel mogelijk te voorzien van terugkoppeling.

Cookies

Belastingaangifte.nl maakt gebruikt van cookie, om inzicht te verkrijgen in het gebruik van deze website. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen, maar op geen enkel mogelijke wijze de mogelijkheid biedt om u persoonlijk te identificeren. Het weigeren van cookies kan leiden tot geen ultieme beleving van de website en haar visuals. Het is mogelijk dat u bepaalde pagina’s niet optimaal kunt benaderen en/of bewerkstelligen.