Uitstel

Uitstel bij uw belastingaangifte

Vanaf 1 maart 2016 kunt u aangifte inkomstenbelasting doen over 2015.

De gestelde deadline voor de belastingaangifte bij de belastingdienst is vaak vóór 1 april. Deze gestelde deadline kan voor ieder persoon afwijken, omdat de fiscus in sommige gevallen kan besluiten om uitstel te verlenen.

Langer uitstel regelen

Belasting-aangifte.nl kan dit jaar weer uitstel voor u aanvragen. Omdat wij met erkende belastingadviseurs werken, is het voor ons mogelijk om één jaar uitstel te regelen voor onze klanten. Als u de adviseurs van belasting-aangifte.nl inschakelt voor belastinghulp, kunnen wij uitstel regelen op verzoek en zijn hier géén kosten aan verbonden. Ook wanneer wij het nodig achten, zullen we dat kenbaar maken en in overleg met u uitstel aanvragen.

Belastingrente

Over de periode dat wij uitstel voor u regelen, berekent de belastingdienst belastingrente (voorheen heffingsrente). In geval van belasting terugbetalen, wordt er rente berekend over het terug te betalen bedrag. U zult het verschuldigde bedrag plus belastingrente moeten terugbetalen aan de belastingdienst. In geval van belasting terugkrijgen, wordt er rente berekend over het bedrag dat belastingdienst aan u verschuldigd is. U krijgt het verschuldigde bedrag plus belastingrente uitgekeerd op uw rekening. Belastingrente is overigens geen boete.

Voordelen van uitstel

Het indienen van de aangifte inkomstenbelasting kan in meerdere gevallen de oplossing zijn voor u. Wij hebben hieronder een aantal scenario’s opgesteld, welke vaak voorkomen als motief binnen onze klantenkring.

Noodzakelijke gegevens
Vaak komt het voor dat u nog niet in bezit bent van alle noodzakelijke informatie voor uw de aangifte. Het is dan erg handig als u één jaar extra heeft met het indienen van de belastingaangifte. 

Krab bij kas
Het kan net zo maar zo zijn dat u even krap bij kas zit. Op het moment dat u een vermoeden heeft dat u belasting moet gaan terug betalen, kan uitstel een uitkomst bieden.

Buitenland
­Verwacht u voor langer tijd weg te gaan of bevindt u zich al in het buitenland maar moet u door omstandigheden wat langer blijven? Ook hierbij kan uitstel aanvragen een oplossing zijn voor uw belastingaangifte.

Meer informatie?

Naam

Telefoon

Email

Plaats